Velkommen

 

Velkommen

 

Vi byder nye såvel som øvede hundefører velkommen i Slagelse Politihundeforening. Stedet hvor alle der kan lide at træne og arbejde med deres hunde mødes.

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

SØNDAG d. 4. FEBRUAR 2018 KL. 13.00

 

 

For at have stemmeret, skal kontingent være betalt, og kvittering skal kunne fremvises.

 

DAGSORDEN

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af 2 stemmetællere

3: Formanden aflægger beretning

4: Kassereren aflægger det reviderede regnskab

5: Indkomne forslag

(Skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før)

6: Fastsættelse af kontingent

7: Valg:

a: Valg af formand for 2 år

på valg Ulf E. Larsen - modtager genvalg.

b: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

på valg Kurt Kristiansen - modtager genvalg.

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

d: Valg af revisor for 2 år

på valg Inge Ekknud.

e: Valg af revisorsuppleant for 1 år

f: Valg af fanebærer for 1 år

8: Eventuelt

a: overrækkelse af bygningspokalen

(forslag skal afleveres til bestyrelsen inden d. 15-01-2018)

 

På bestyrelsens vegne

 

Ronni K. Olsen

 

 

Kontingent på kr. 700,00 bedes indbetalt d. 01-01-2018 på reg.nr. 0570 kontonr. 0000569518 (Sydbank), med angivelse af navn på hundeføreren.

 

ALLE MEDLEMMER, SAMT DERES FAMILIER, ØNSKES GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

 

Figurantkursus…

 

Der afholdes figurantkursus Lørdag den 10 februar. Lørdag og Søndag den 24 – 25 februar.

 

Lørdag den 10 februar mødes vi i klubhuset kl 09.00. de to andre dage aftaler vi nærmere.

Deltagere skal selv medbringe papir, blyanter, et fast skriveunderlag der kan bruges udendørs, og et kompas.

Der vil lørdag den 10 være kaffe, the og brød, så vi ikke behøver at sulte.

Da vi både skal være ude og inde, tilrådes det at have praktisk påklædning på.

Vi forventer at slutte ca kl 15.

 

 

 

Finn Meyer.

 

 

Tilmelding på liste i klubhuset, eller på mail til f.meyer@c.dk

 

I klubhuset er der en mappe hvori vi har oplysninger, eller gerne vil have oplysninger om alle medlemmer og deres hunde.

Vi skal bede jer alle om, NEJ I SKAL hurtigst muligt kontrollere jeres data, og om nødvendigt få opdateret, så oplysningerne er korrekte.

Bestyrelsen.

Nyheder / information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker for sponsorstøtte til vores Julearrangement.

Tak til Følgende:

 

Superbrugsen Fuglebjerg

Baran beklædning

Sejer´s konditori

Kennel Langtoften

Martin Bergkrantz

Lundemøllen

Altan.dk

Vibeke og Torben

Jytte og Ole

Corna og Tage

Der er tilmelding til konkurrence i unghunde klassen, som foregår søndag den 25 februar.

 

Tilmelding på opslaget i klubhuset, eller til

f.meyer@c.dk senest den 31 januar.

Nyeste nummer af Politihunden er nu tilgængeligt elektronisk.

 

 

Se datoer for træningskonkurrencer i 2018 her

Nyt fra webmasteren

 

Så er der kommet et nyt galleri, der er mere brugervenligt. Faktisk kan klubbens medlemmer selv oploade billeder til galleriet, hvis man lige får et login af webmasteren.

Hvis I har en god historie at fortælle, så send den til kontakt@slagelseph.dk, så bliver den lagt ind på hjemmesiden. Se det første indlæg her

Er du medlem. så send et godt billede af din hund, så kan den komme med i ovenstående roterende banner.

 

 

 

 

Slagelse Politihundeforening

Parcelgårdsvej

4200 Slagelse

 

kontakt@slagelseph.dk